Inicio vela adaptada Grúa para pasar de silla a barco

Grúa para pasar de silla a barco

Miki Gomez antes de empezar la regata

Grúa para pasar de silla a barco

Practicando vela accesible
Navegar a vela con silla de ruedas